Schade die samenhangt met onteigening:
zeldzaam... maar met vèrstrekkende gevolgen.

Het leven van een ondernemer wordt in sterke mate bepaald door het onverwachte.
Dat is niet altijd onprettig. Dit geldt overigens ook voor de particulier.

Want het toeval kan ook veel gunstigs voor u in petto hebben… Maar gunstig of ongunstig: adequaat inspelen op het onverwachte bepaalt wel uw succes. In veel gevallen zijn uw kennis en ervaring ruim voldoende om voorkomende problemen tegemoet te treden. Maar sommige zaken zijn dermate specialistisch van karakter en komen zo zelden voor (bij de meeste van u zelfs nooit!) dat u zich onmogelijk daarop kunt voorbereiden.

Schade door onteigening is daar een van. Het is een uiterst complexe kwestie, die in sommige gevallen het voortbestaan van uw bedrijf op het spel kan zetten. En/of uw woonsituatie in het nauw kan brengen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vorige | welkom